Info@apu.com 021 2244 5548

معرفی


نهاد خانواده از دیرباز تا کنون نقشی اساسی در فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی- اسلامی داشته و نقش تربیتی آن با هیچ یک از دیگر نهادهای اجتماعی قابل قیاس نیست. هر چند در اسناد بالادستی مانند «نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور» و «سند دانشگاه اسلامی»، بر نهادینه‌سازی ارتباط و تعامل مؤثر نهاد خانواده با سایر نهادهای تاثیرگذار از جمله دانشگاه تاکید شده است، اما استفاده از ظرفیت ارزنده‌ی خانواده‌ی دانشجویان دانشگاه در ابعاد مختلف آن، موضوعی است که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. این در حالی است، که امروزه بخش اعظم صاحب نظران آموزش عالی معتقدند حضور پر رنگ خانواده دانشجویان در مسیر انجام رسالت علمی و فرهنگی دانشگاه می تواند پشتوانه و سرمایه قابل اتکایی را برای دانشجویان، خانواده ایشان و دانشگاه فراهم کند. ارتباط و تعامل دانشگاه با خانواده‌ی دانشجویان راهکاری شایسته برای مشارکت خانواده‌ها در فرایند تعلیم و تربیت دانشجویان، و نیز بهره‌گیری دانشگاه از سرمایه‌ی معنوی مهمی است، که می‌تواند راهگشای مدیریت دانشگاه برای توسعه پایدار و همه جانبه این نهاد مهم و سرنوشت ساز کشور باشد. دانشگاه تهران با تایید و تاکید بر این نقش و نیز ظرفیت بالای خانواده محترم دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه، موضوع تاسیس «انجمن خانواده و دانشگاه» را در دستور کار خود قرار داده و اساسنامه این انجمن به تصویب هیئت رئیسه این دانشگاه رسیده است. این انجمن – مطابق مفاد اساسنامه آن – با حضور نمایندگان خانواده های محترم تشکیل خواهد شد و تمامی امور آن با هیئت مدیره ای است که شامل نمایندگان خانواده های دانشجویان می باشد. از شما خواهشمندیم با پر کردن این فرم و عضویت در این انجمن، زمینه حضور هرچه بیشتر خانواده دانشجویان دانشگاه تهران را در توسعه همه جانبه این دانشگاه، فراهم آورید. پیشاپیش از مشارکت شما در این امر مهم سپاسگزاریم.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران